سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Snow
(°C)
وزش باد ١۴(mph)
فشار ٢۵.۴۶(in)
رطوبت ٢۵.۴۶(in)

اخبار استان

عناوین امروز