سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
٢(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۵.۴۴(in)
رطوبت ٢۵.۴۴(in)

اخبار استان

عناوین امروز