سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
۶(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.٧٠(in)
رطوبت ٢۵.٧٠(in)

اخبار استان