سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
٣(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.۶۴(in)
رطوبت ٢۵.۶۴(in)

اخبار استان

عناوین امروز