سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Thunder
٨(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۵.٧٠(in)
رطوبت ٢۵.٧٠(in)

اخبار استان