سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل تا قسمتی ابری
۵(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.٩٠(in)
رطوبت ٢۵.٩٠(in)

اخبار استان