سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Fair / Windy
٢٨(°C)
وزش باد ٢٠(mph)
فشار ٢۵.۵٠(in)
رطوبت ٢۵.۵٠(in)

اخبار استان

عناوین امروز