سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Heavy Snow Grains
(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.۴۵(in)
رطوبت ٢۵.۴۵(in)

اخبار استان

عناوین امروز