سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
١(°C)
وزش باد ١٣(mph)
فشار ٢۵.۶١(in)
رطوبت ٢۵.۶١(in)

اخبار استان