سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Fair / Windy
٢٢(°C)
وزش باد ٢۶(mph)
فشار ٢۵.۶٣(in)
رطوبت ٢۵.۶٣(in)

اخبار استان

عناوین امروز