سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Mostly Cloudy / Windy
١(°C)
وزش باد ٣١(mph)
فشار ٢۵.۵۴(in)
رطوبت ٢۵.۵۴(in)

اخبار استان

عناوین امروز