سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
٢(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.۵۴(in)
رطوبت ٢۵.۵۴(in)

اخبار استان

عناوین امروز