سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Fair / Windy
٢۴(°C)
وزش باد ٢۵(mph)
فشار ٢۵.۴٢(in)
رطوبت ٢۵.۴٢(in)

اخبار استان

عناوین امروز