سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.۶٧(in)
رطوبت ٢۵.۶٧(in)

اخبار استان