سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Mostly Cloudy
١٢(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.۵۶(in)
رطوبت ٢۵.۵۶(in)

اخبار استان