سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل Partly Cloudy / Windy
٨(°C)
وزش باد ٢٢(mph)
فشار ٢۵.۴٠(in)
رطوبت ٢۵.۴٠(in)

اخبار استان

عناوین امروز