سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
١٢(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.۶۶(in)
رطوبت ٢۵.۶۶(in)

اخبار استان