سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi سایت جامع گردشگری استان اردبیل | ArdabilLi

هواشناسی

اردبیل لطیف
١٠(°C)
وزش باد ۴(mph)
فشار ٢۵.٧٧(in)
رطوبت ٢۵.٧٧(in)

اخبار استان